Uppsägning av ridplats

OM INGET ANNAT ANGES GÄLLER RIDPLATSEN TILLSVIDARE

Höstterminen

Sista dag för uppsägning av ridplats inför hösttermin är 1 juni.

Uppsägning av ridplats ska ske skriftligen till oss, via e-post eller be din ridlärare om en blankett.

Om uppsägning görs under pågående termin är eleven skyldig att betala för sin ridplats tills terminen är slut.

om uppsägning sker efter utsatt datum har man 4 veckors uppsägning på nästkommande termin . Under dessa 4 gånger/veckor har man rätt att rida i sin ridgrupp.

Vid speciella skäl kan styrelsen bevilja inkommen skriftlig uppsägning om ridplats under terminens gång. Uppsägningstiden är då 30dgr. Exempel på speciella skäl är flytt till annan ort eller sjukdom/skada.
Om Du måste sluta i pågående termin av hälsoskäl behöver du uppvisa läkarintyg.

I och med att du har accepterat ridplatsen är du betalningsskyldig fram tills uppsägning skett.

Återbetalning av ridavgifter sker ej. 

Vårterminen

Sista dag för uppsägning av ridplats inför vårterminen är 1 december.

Uppsägning av ridplats ska ske skriftligen till oss, via e-post eller be din ridlärare om en blankett.

Om man säger upp sin plats efter utsatt datum har man 4 veckors uppsägning på nästkommande termin. Under dessa 4 gånger/brevkort har man rätt att rida i sin ridgrupp. 

Om uppsägning görs under pågående termin är eleven skyldig att betala för sin ridplats tills terminen är slut.

Vid speciella skäl kan styrelsen bevilja inkommen skriftlig uppsägning om ridplats under terminens gång. Uppsägningstiden är då 30 dgr. Exempel på speciella skäl är flytt till annan ort eller sjukdom/skada.
Om Du måste sluta i pågående termin av hälsoskäl behöver du uppvisa läkarintyg.


I och med att du har accepterat ridplatsen är du betalningsskyldig fram tills uppsägning skett.

Återbetalning av ridavgifter sker ej. 

Blogg på WordPress.com.