Tillbud

Det händer mycket kul på vår ridskola men tyvärr inträffar också tråkiga saker. Genom att jobba med tillbudsrapporter, hantering och uppföljning vill vi minimera risken för att något inträffar men också förebygga och lära oss av händelser eller varningsflagg.

Vi har tagit fram en ny tillbud- och olycksrapport där vi delar upp händelser i AJ och OJ. Titta gärna på bildspelet nedan innan du fyller i rapporten.

Läs också om olycksfallsförsäkringen som du som medlem har via Svenska ridsportförbundet.

Rapportering av tillbud eller olycka

Blogg på WordPress.com.