Medlemskap

Medlemsavgift 2022

Medlemsavgift är obligatorisk för medlemmar. Under 2022 är avgiften 375 kr per år och medlem.
När det finns fler personer i samma familj (samma bostadsadress) som är medlemmar i klubben så behöver den andra, tredje och fjärde personen bara betala 225kr per år.
Medlemsavgiften betalas en gång per år och kommer på årets första faktura tillsammans med ridavgifterna för vårterminen.
Som personer i samma familj menas föräldrar, syskon och även halvsyskon.

Vad ingår i medlemskapet i Norr Amsbergs Ridklubb?

 • Möjlighet att rida i en eller flera ridgrupper för instruktör på ridskolan i mån av plats.
 • Möjlighet att delta i klubbens aktiviteter.
 • Möjlighet att kunna tävla för ridklubben på lokal, regional samt nationell nivå om ryttaren erhåller Grönt kort.
 • Svenska Ridsportförbundets Olycksfallsförsäkring.
 • Avgift till Svenska Ridsportförbundet.
 • Avgift till Dalarnas Ridsportförbund.
 • Prenumeration på Svenska Ridsportförbundets medlemstidning Häst & Ryttare.

Vilka skyldigheter innebär medlemskapet i Norr Amsbergs Ridklubb?

Genom att betala in medlemsavgiften för att bli medlem i Norr Amsbergs Ridklubb gör Du dig skyldig till att följande regler efterföljs. Vid minderårig medlem är detta målsmans ansvar. Detta avtal är till för att Du som medlem ska kunna känna dig trygg och medveten om vad som ingår i Ditt medlemskap.

 • Att du följer de regler som gäller på ridklubben vad gäller säkerhet och hantering av hästar och material i stallet, på anläggningen och i omgivningen runt anläggningen så som hagar och områden som används vid uteritter och andra aktiviteter
 • Delta i de försäljningar som klubben genomför.
 • Meddela ridklubben när du av sjukdom, resa eller annan anledning inte kan delta på ordinarie ridlektion i så god tid som möjligt.
 • Meddela klubben vid uppsägning av medlemskap och av din plats i den ridgrupp du rider i.

Möjlighet att rida i ridgrupp vid medlemskap

Det normala är att man söker plats i en ridgrupp och blir medlem först när man får den platsen. Det är fullt möjligt att bli medlem utan att ha en plats i någon ridgrupp, men medlemskapet i sig är ingen garanti för att få plats i en ridgrupp. Vi ser gärna att övriga familjemedlemmar till ridande elever blir stödmedlemmar om man så ösnkar.
From 1 Januari 2020 finns längre ingen möjlighet till igenridning vid missad lektion.

Möjlighet att delta i klubbens aktiviteter

Alla medlemmar är välkomna att delta i klubbens alla aktiviteter om inget speciellt gäller för en speciell aktivitet. Ibland kräver en aktivitet att deltagaren har uppnått en viss ålder eller en tillräcklig kunskapsnivå eller erfarenhet.

Svenska Ridsportförbundets Olycksfallsförsäkring

Försäkringen är gällande vid föreningens aktiviteter, vid aktiviteter i samarbete med föreningen och vid aktiviteter hos andra föreningar samt har ett utökat skydd för licensierade ryttare vid tävlingar arrangerade av Svenska Ridsportförbundet. Föreningens medlemmar är försäkrade även under enskild ridning och träning med häst. Försäkringsskyddet gäller även vid resa till och från aktiviteten.

Utöver invaliditet gäller försäkringen för kostnader som uppstår i samband med läkarbesök och behandling av tandläkare som kan härledas till olycksfallet. Försäkringen täcker kostnader kopplade till skadan fem år efter skadetillfället.

Om olycksfallet kräver läkarvård eller tandläkarvård gäller försäkringen för trasiga kläder, glasögon och skyddsutrustning. Premie för försäkringsskyddet betalas av NARK och är 45 kr per medlem och år (2018).

Avgifter till Svenska Ridsportförbundet och Dalarnas Ridsportförbund

Avgifterna för medlemmarnas medlemskap i Svenska Ridsportförbundet och Dalarnas Ridsportförbund betalas av ridklubben och är 78 kr respektive 45 kr per medlem och år (2018).

Prenumeration på Häst & Ryttare

I ditt medlemskap i Svenska Ridsportförbundet genom NARK kommer du automatiskt att få tidningen Häst&Ryttare utan extra kostnad. Förutom aktuell information från förbundet kan Du läsa om allt möjligt som är av intresse för den ridintresserade, som olika grenar, träningstips, ryttarprofiler, hästskötsel och mycket mer.

Delta i de försäljningar som klubben genomför

Du är som medlem skyldig att delta i de försäljningar av varor som klubben gör några gånger per år för att få in pengar till verksamheten. Målsman är den som är huvudansvarig för försäljningen åt medlemmar som är minderåriga.

Blogg på WordPress.com.